Gội Xả Asience Volume Rich Đỏ Đen

Dầu gội xả Asience Volume Rich đỏ đen 450ml là mẫu mới xuất xứ từ nội địa Nhật Bản.